Regulamin

Regulamin

Postanowienia ogólne

Właścicielem strony www.rafallewandowski.pl oraz podmiotem sprzedającym produkty jest Rafał Lewandowski. Produkty sprzedawane za pośrednictwem tej strony to książki (zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej) autorstwa Rafała Lewandowskiego, do których ma on wszelkie niezbędne prawa, w tym autorskie i majątkowe.

Wszystkie podane na stronie ceny są cenami brutto i są podawane w złotych polskich. Do korzystania ze strony, w tym także do złożenia zamówienia, Klient musi mieć urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies. Do korzystania ze sprzedawanych na stronie treści multimedialnych Klient musi mieć zainstalowane na swoim urządzeniu odpowiednie oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu: pdf, epub i mobi.

Definicje

STRONA to witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.rafallewandowski.pl .
PRODUKTY to oferowane na tej stronie książki, zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.
TREŚCI MULTIMEDIALNE to elektroniczne wersje książek (e-booki).
SPRZEDAWCA to Rafał Lewandowski, os. Dolnośląskie 219/62, 97-400 Bełchatów, tel. 660 262 912, adres e-mail: lewandowski1331@gmail.com. Rafał Lewandowski to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
KLIENT to osoba fizyczna, która dokonuje zakupów za pośrednictwem tej strony.
UMOWA to umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem są produkty oferowane na stronie.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA to formularz, dzięki któremu można zamówić oferowane na stronie produkty, a także wybrać sposób dostawy.
REGULAMIN to niniejszy regulamin, regulujący zasady korzystania ze strony, a także prowadzonej za jej pośrednictwem sprzedaży produktów.
DANE OSOBOWE to dane wykorzystywane do obsługi zamówienia.

Zasady składania zamówień

Żeby dokonać zakupu za pośrednictwem strony, należy wypełnić formularz zamówienia. W formularzu Klient powinien podać prawdziwe dane niezbędne do zrealizowania zamówienia. Te dane to: imię i nazwisko Klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail. W formularzu Klient wybiera sposób dostawy. Po wyborze produktu, podaniu danych i zaznaczeniu odpowiednich zgód oraz wysłaniu formularza, na podany adres e-mail Klienta zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

Za moment zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji. Realizacja zamówienia zacznie się w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania opłaty za zamówienie (nie dotyczy zamówień składanych w formie przedsprzedaży). Wysyłka produktu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. Treści multimedialne zostaną dostarczone na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania opłaty za zamówienie (nie dotyczy zamówień składanych w formie przedsprzedaży). Produkty oferowane w przedsprzedaży zostaną wysłane w dniu określonym w formularzu zamówienia. Klient zostanie powiadomiony o tym terminie bezpośrednio przed złożeniem zamówienia. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową.

Metoda płatności

Klient zamawiający produkty na niniejszej stronie jest zobowiązany do opłacenia zamówienia. W celu opłacenia zamówienia Klient musi dokonać przelewu na poniższych rachunek bankowy:

Rafał Lewandowski
16 1240 3158 1111 0010 3168 3598
Bank Pekao S.A.

Rodzaje i koszty dostawy

Klient zamawiający produkty na niniejszej stronie ma do wyboru następujące formy dostawy:

  • Paczkomat InPost,
  • Kurier DPD,
  • Pocztex.

Koszty dostawy, które Klient ponosi przy zamówieniu, zależą do wyboru formy dostawy:

  • Paczkomat InPost – 17 zł,
  • Kurier DPD – 17 zł,
  • Pocztex – 16 zł.

Wysyłki są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Czas doręczenia przesyłki w zależności od wyboru formy dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych.

Polityka zwrotów i reklamacji

Klientowi dokonującemu zakupów za pośrednictwem strony przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych produktów, z wyłączeniem treści multimedialnych. Klient może zwrócić produkt w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zamówienia bez podawania przyczyny. W celu zwrotu produktu Klient musi wypełnić kartę zwrotu (dostępną pod linkiem) i dołączyć ją do odsyłanego produktu.

Produkt może być odesłany przez Klienta do paczkomatu BEL06M, ul. Stefana Wyszyńskiego 2, 97-400 Bełchatów albo kurierem lub pocztą bezpośrednio na adres: Rafał Lewandowski, os. Dolnośląskie 219/62, 97-400 Bełchatów. Koszt wysyłki pokrywa Klient. Po otrzymaniu produktu wraz z kartą zwrotu Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za produkt oraz najtańszą formę wysyłki oferowaną na stronie.

Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni roboczych na wskazany w karcie zwrotu numer konta. Treści multimedialne zakupione na stronie nie podlegają zwrotowi. Po ich dostarczeniu Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Klient przyjmuje to do wiadomości i wyraża na to zgodę, co każdorazowo potwierdza, zaznaczając odpowiednią zgodę w formularzu zamówienia.

W przypadku zauważenia wady produktu, Klient ma prawo złożyć reklamację. W tym celu powinien złożyć reklamację na adres mailowy lewandowski1331@gmail.com i odesłać wadliwy produkt bezpośrednio na adres: Rafał Lewandowski, os. Dolnośląskie 219/62, 97-400 Bełchatów. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. Jeżeli zostanie uznana za zasadną, Klient może otrzymać zwrot pieniędzy za produkt na wskazany przez siebie numer konta bankowego lub zażądać wymiany produktu na nowy, pozbawiony wad.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Rafał Lewandowski. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne w celu złożenia zamówienia. Dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celach niezbędnych do realizacji danego zamówienia, w związku z czym mogą być przekazywane do firmy kurierskiej zajmującej się wysyłką danego zamówienia. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych zostały szczegółowo opisane w Polityce prywatności dostępnej pod linkiem.

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1.04.2024 r. Regulamin może ulec zmianom i aktualizacjom, m.in. z powodu zmian w prawie. Wszystkie treści znajdujące się na stronie, w tym teksty i grafiki, są chronione prawem autorskim, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyżej wymienionych treści nie można kopiować ani wykorzystywać w jakichkolwiek celach bez zgody właściciela strony. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze strony będą rozpatrywane przez sąd odpowiedni dla miejsca prowadzenia działalności przez Sprzedawcę. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.